З А Р Е Ж Д А Н Е

category_1648216758120x120_resize (3).png Stand-up comedy

София срещу провинция

2020 год. all age 60 мин Stand-Up Comedy

Смях с кауза

2021 год. 13+ 75 мин Stand-Up Comedy

Grand stand - up garden

2020 год. all age 75 мин Stand-Up Comedy

Stand - up delight

2020 год. all age 75 мин Stand-Up Comedy

90's stand - up comedy

2020 год. 18+ 55 мин Stand-Up Comedy

Партньори