Господин Ибрахим
и цветята на Корана

Архивен

Slider

Екип
С участието на
Резюме
Още
Екип

Режисьор - Снежина Танковска

 Сценография и костюми - Тони Кондев

 Драматург на постановката - Светлана Панчева

 Превод - Снежина Русинова-Здравкова | Музика - Сашо Младенов

С участието на

Със специалното участие на Ерик Имануел - Шмит по повод юбилея на Мариус Донкин

 

                   Мариус Донкин

 

 

Резюме

„Господин Ибрахим и цветята на Корана“ е незабравим разказ от първо лице на еврейското момче Моисей за страданието и просветлението и за най-важните уроци за живота и смъртта, които научаваме, когато най-малко очакваме. Във време, когато светът е  разтърсван от мрачни предчувствия и религиите са грабнали оръжията, тази великолепна, благородна и щедра на човещина и обич история на Ерик-Еманюел Шмит и това умно и толкова искрено изиграно представление във формата на приказка, която помирява човека със самия него, със сигурност е нужно на мнозина.

Още

Драматург на постановката - Светлана Панчева

 Асистент-режисьор - Олга Недялкова

 Художник на плаката и програмата - Стефан Десподов

 Фотограф - Иво Хаджимишев, Божидар Марков