User Photo 600f6b9e70aa9
User Photo 5fa033f50391a
ИНСПЕКТОРЪТ И НОЩТА (1963)
ИНСПЕКТОРЪТ И НОЩТА (1963)
НОЩИТЕ НА ЕДИН САМОТЕН ВЕСТОНОЕЦ (2017)
НОЩИТЕ НА ЕДИН САМОТЕН ВЕСТОНОЕЦ (2017)
User Photo 600f6b9e70aa9
User Photo 600f6b9e70aa9
Книжарят / Катрин Бернщайн, Асен Владимиров
Книжарят / Катрин Бернщайн, Асен Владимиров
Книжарят / Катрин Бернщайн, Асен Владимиров
Книжарят / Катрин Бернщайн, Асен Владимиров
Breaking News-1080p-Vimeo (2)
Breaking News-1080p-Vimeo (2)
User Photo NUKHU
User Photo AgitProp
User Photo 5fa02bacde2c9
User Photo 5ef331fd5b400
Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ е един от най-старите професионални театри в България с изключително богата и любопитна история. Конституиран чрез Гражданско събрание на 22 декември, 1918 г., първата премиера на новосъздаденият театър е на 6 февруари, 1919 г. с пиесата „Кин“ от Александър Дюма (режисьор Владимир Николов). „Инициативата за създаване на Плевенски градски театър в едно време на преживяна национална катастрофа принадлежи на артиста г. Акелсандър Гюров, който устрои четири граждански събрания, популяризира в тях идеята за театъра и осветли гражданството върху начина за основаването му“
User Photo 5ef3a0fc9ce3c
User Photo 5ef33254ea6e4
КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ
КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ
User Photo Administration
User Photo _6037856808fca
User Photo 7Arts
User Photo Cinema
User Photo 60175a52ea9b4
User Photo 600f6b9e70aa9
User Photo 600f6b9e70aa9