User Photo 600f6b9e70aa9
ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА
ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА
ОСТРОВ 2006
ОСТРОВ 2006
ПРИНЦЕСАТА И ГРАХОВОТО ЗЪРНО
ПРИНЦЕСАТА И ГРАХОВОТО ЗЪРНО
User Photo 5fa033f50391a
ИНСПЕКТОРЪТ И НОЩТА (1963)
ИНСПЕКТОРЪТ И НОЩТА (1963)
User Photo 600f6b9e70aa9
TRAFFIC
TRAFFIC
Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ е един от най-старите професионални театри в България с изключително богата и любопитна история. Конституиран чрез Гражданско събрание на 22 декември, 1918 г., първата премиера на новосъздаденият театър е на 6 февруари, 1919 г. с пиесата „Кин“ от Александър Дюма (режисьор Владимир Николов). „Инициативата за създаване на Плевенски градски театър в едно време на преживяна национална катастрофа принадлежи на артиста г. Акелсандър Гюров, който устрои четири граждански събрания, популяризира в тях идеята за театъра и осветли гражданството върху начина за основаването му“
УНИЗЕНИТЕ.БЕЛАРУС
УНИЗЕНИТЕ.БЕЛАРУС
User Photo AgitProp
Балканска Мелодия
Балканска Мелодия
Късмет
Късмет
User Photo 5ef331fd5b400
User Photo Administration
User Photo 5fa02bacde2c9
User Photo NUKHU
User Photo 5ef33254ea6e4
User Photo 5ef3a0fc9ce3c
User Photo 7Arts
User Photo Cinema
User Photo _6037856808fca
User Photo 60175a52ea9b4
User Photo 600f6b9e70aa9